اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
 

آنچه بايد بدانيد

چکیده ای از قانون گزینش کشور

 بازگشت به صفحه قبلی

دستگاه ها و افراد مشمول قانون گزینش

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی یا غیر ثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول  قانون كار در كلیه دستگاههی اجرائی، داوطلبان بورسیه هی بلند مدت داخل و خارج كشور ، مأمورین ثابت خارج از كشور ، مأمورین و منتقلین به دستگاههی مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس ، داوطلبان پذیرفته شده در مراكز آموزش عالی وابسته به دستگاههی اجرائی ، پذیرفته شدگان در مراكز و دانشسراهای تربیت معلم ، تعهد دبیری و كاركنان شركتهی خدماتی طرف قرارداد با دستگاههی اجریی جهت بكارگیری در مشاغل اداری ، كارشناسی ، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می باشند.

كلیه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات) ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهی دولتی ، شهرداری های كشور ، بانكهای كشور ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مؤسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و... مشمول قانون گزینش می باشند.

ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراكز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههی مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پرسنل نیروهای مسلح اعم از كادر نظامی و غیر نظامی ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می باشند.

اركان گزينش كشور

  1. رئيس جمهور

رياست عاليه گزينش كشور را بعهده داشته و   مي تواند امور گزينش كشور را مستقيماً اداره نمايد و يا آنرا به عهده ديگري بگذارد.

  1. هيأت عالی گزينش

اين هيأت توسط رئيس جمهور و طبق ضوابط موجود تشكيل می گردد و از جمله وظايف آن ايجاد هيأت مركزی گزينش در دستگاههاي اجرائی ، تعيين سياستها ، خط مشی ها و ضوابط گزينش و همچنين بررسی و احراز صلاحيت اعضاء هيأتها و هسته های گزينش و نظارت بر حسن اجراي مقررات است. دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوری مستقر می باشد و زير نظر دبير هيأت عالی گزينش اداره مي شود. دبير مسئول اجرای مقررات و تصميمات هيأت عالی است.

  1. هيأتهای مركزی گزينش

مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزينش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون مي باشند و از جمله وظايف اين هيأتها تجديدنظر در مرحله دوم ، ايجاد هسته های گزينش ، بررسی ، انتخاب و معرفي اعضاء هسته ها و… می باشد امور اجرايی هيأت مركزی توسط دبيرخانه اين هيأت كه دارای يك مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می باشد انجام می پذيرد.

  1. هسته های گزينش

مرجع ابتدايی بررسي صلاحيت داوطلبان استخدام  و ساير موارد مذكور در قانون گزينش مي باشند. مدير هسته مسئوليت اداره امور اجرائی هسته را برعهده دارد. از جمله وظايف هسته ها اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير امور محوله از سوی هيأت مركزی و هيأت عالی گزينش مي باشد.

(ضوابط حاكم بر گزينش)

علاوه بر لزوم احراز شرايط عمومی استخدام شامل صلاحيتهای علمی و توانايی های جسمی و روانی كه به وسيله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد متقاضيان می بايست حائز ضوابط گزينش ( عمومی ، انتخاب اصلح ) نيز باشند. ضوابط عمومی ، حداقل ضوابطی است كه فرد متقاضی جهت استخدام مي بايست حائز آن باشد.

از مصاديق ضوابط عمومی مي توان از اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكی از اديان رسمي مصّرح در قانون اساسی ، التزام عملي به احكــام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات) ، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوری اسلامي و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشكيلاتی و گروهكی (مگر توبه ايشان احراز شود)، عدم سابقه كيفری مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر نام برد.

ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است كه در موارد محدوديت ظرفيت(پذيرش) و كثرت تقاضا، همچنين استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنيتی و…) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور و…) به عنوان اولويت اعمال مي گردد. از جمله مصاديق آن ايثارگري (حضور داوطلبانه در جبهه های حق عليه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودين بودن ) شركت در فعاليتهای سياسی، اجتماعی و عبادی ، پوشش چادر برای خواهران ، خدمت در مناطق محروم و…. را می توان نام برد.

 « نحوه رسيدگي به شكايات گزينش داوطلبان»

معترضين به آراء گزينش می توانند تا حداكثر دو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله، به مرجع اول و دوم تجديد نظر (به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزی) مراجعه و شكوائيه كتبی خود را تسليم نمايند. اعلام اعتراض می بايست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت كتبي و با اخذ رسيد و يا ارسال به وسيله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گيرد. داوطلب در شكوائيه كتبي خود بايد نكات ذيل را قيد نمايد:

نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء

آدرس محل كار و سكونت و شماره تلفن تماس

ارائه جهات، دلايل يا مستندات اعتراض با درج رأی يا آراء صادره در شكوائيه پس از تجديدنظر دوم، معترضين به آراء تجديدنظر می توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی، به ديوان عدالت اداری شكايت نمايند تا پرونده آنان از حيث نقض قوانين و مقررات مورد بررسی قرار گيرد.

هر يك از مراجع تجديد نظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار می توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأی نمايند. هسته و هيأت (در غير از تجديد نظر دوم) مكلفند در رأی صادره، قابل تجديدنظر بودن و نيز مرجع تجديد نظر كننده و مهلت قانوني جهت اعتراض را ذكر نمايند.

در صورتي كه شكايت بعد از مهلت قانوني واصل يا از سوي فردی غير از داوطلب (باستثناء نماينده قانوني) امضاء شده باشد، هسته و هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مورد به نحو مقتضي به شاكی اعلام خواهد شد. در مرحله تجديد نظر دوم كه در هيأت انجام خواهد شد. هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوری داوطلب (در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي باشد.

افشای محتواِی پرونده ها به استناد ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون مجاز نمی باشد لكن در صورتيكه داوطلب با علم به اين موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد ديگری بعنوان مطلع يا شـاهد بصورت همراه استفاده نمايـــد، با اطلاع قبلی هيأت، منعی نخواهد داشت ، به هر حال هيچ يك از افـراد حاضر در جلسه حق افشای محتويات پرونده را نخواهند داشت.

هسته ها و هيأتهای گزينش موظفند در صورت درخواست كتبی داوطلب موارد عدم پذيرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح)  را به صورت كلی، محرمانه و كتبی به وي اعلام نمايند. کليه همكاران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي توانند پيشنهادات و انتقادات خود را در ارتباط با امور مربوط به گزينش به نشانی ذيل ارسال فرمايند.

تهران، شهرك قدس(شهرك غرب)، بلوار شهيد فرحزادی

خيابان سيمای ايران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی - طبقه  سيزدهم

صندوق پستی: 558 - 14665

تلفن: 95 - 88363594 -021

  بازگشت به صفحه قبلی