سمنان

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 2/12/87

 سمنان و مهدیشهر

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

تعداد مورد نیاز

1

سید رسول

باقری

کارشناس امور توانبخشی (فیزیوتراپی)

سمنان

1نفر

1

فاطمه

جعفری جمنانی

کارشناس رادیولوژی

سمنان

1نفر

2

سیده فاطمه

زرگر

3

زینب

سنچولی

1

فاطمه

مطهری نژاد (ایثارگر)

کارشناس امور توانبخشی (کاردرمانی)

سمنان

1نفر

1

علی

پور پناه

کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

سمنان

1نفر

2

ساسان

عشریه

1

حبیبه

سلطانی (ایثارگر)

مددکار

سمنان

1نفر

1

الهام

طلوعی داراب

پرستار

سمنان

1نفر

2

نرجس

 فرومدی

3

راضیه

نظری

1

علی

ایمانی

پرستار

مهدیشهر

3نفر

2

مرضیه

بندری

3

سمیه

سادات چهل تنی

4

سعید

رزمجو

5

طیبه

شفابخش

6

ناهید

مقدمی

7

شهین

مومن آّبادی

8

فرشته

وفائی نژاد

9

مرضیه

ناظریه

1

رضا

ملکیان برمی (ایثارگر)

بهیار

سمنان

1نفر

1

نرگس

علیزاده زیولائی

کاردان آزمایشگاه

مهدیشهر

1نفر

1

عباس

آزاد منجیری

کاردان آزمایشگاه

سمنان

3نفر

2

محدثه

ایزدی

3

علی

خدابخش

4

الهام

شفیعی

5

مریم

صالحانی

6

فاطمه

عامری

7

زهرا

منصوری

8

سامره

ناظریان قادیکلائی

9

حامد

واحدی

1

مینا

عبدیان (ایثارگر)

کاردان رادیولوژی

سمنان

1نفر

1

سمیه

احمدی

کارشناس بهداشت محیط

سمنان

1نفر

2

الهام

طاهریان

3

الهام

فیروز جنگ

1

زهره

ملائی (ایثارگر)

کاردان بهداشت محیط

سمنان

1نفر

1

طاهره

پریوه ئی

کاردان بهداشت خانواده

سمنان

2نفر

2

عارفه

رضائی آهوانوئی

3

زینب

صادقی راد

4

فاطمه

عرب زینعلی

5

مرجان

فرخ زاد

6

الهام

کلاهدوز

1

علی اکبر

رجبی نسب

کاردان مبارزه با بیماریها

سمنان

3نفر

2

رحمت ا...

شجاع

3

هوشنگ

شامانی

4

علی رضا

نورالدین

عدم کسب حد نصاب نمره

کاردان بهداشت خانواده

مهدیشهر

1نفر

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 87/12/2 براساس حروف الفبا -گرمسار

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

تعداد مورد نیاز

1

عدم کسب حد نصاب نمره

پزشک متخصص پاتولوژی

گرمسار

1نفر

1

سید علی رضا

موسوی

پزشک متخصص جراحی عمومی

گرمسار

1نفر

1

هانیه

امیدوار

پزشک عمومی

گرمسار

3نفر

2

سارا

شاه علی

3

مهسا

مهرابیان فرد

1

سیده حکیمه

حجه فروش

کارشناس رادیولوژی

گرمسار

1نفر

2

زهرا

صابرنیا

1

مژگان

ارجنه

کاردان بهداشت خانواده

گرمسار

2نفر

2

فاطمه

اعتمادی اصل

3

زری

ایمان زاده

4

حلیمه

شاعری راد

5

الهام

عبدی

6

فاطمه

نیامی

1

مریم

احمدی

پرستار

گرمسار

2نفر

2

نوشین

الیکائی

3

سمیه

سلیمی جیرهندی

4

سحر

قاسم پی

5

مهناز

قریب پناه

6

مریم

مهری

1

موسی

محمودی

کاردان بهداشت محیط

گرمسار

1نفر

1

سید عباس

رسولی

کاردان مبارزه با بیماریها

گرمسار

2نفر

2

 علی

قاسمی مرزبانی

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 2/12/87 

 دامغان

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته شغلی

شهر محل خدمت

تعداد مورد نیاز

1

سیده معصومه

عابدین خواه

پزشک عمومی

دامغان

3نفر

1

عدم کسب حد نصاب نمره

کارشناس امور توانبخشی (فیزیوتراپی)

دامغان

1نفر

1

زهرا

اکبریان

کارشناس تغذیه و رژیم غذایی

دامغان

1نفر

2

سمیه

صمدیان واسکسی

1

مینا

جعفری

ماما

دامغان

1نفر

2

سعیده

خطیب زاده

3

فاطمه

یوسفی

1

میترا

احمدی

پرستار

دامغان

2نفر

2

طاهره

داودیان

3

بهاره

محمودیان

1

خدیجه

اسقانیان

کاردان اتاق عمل

دامغان

1نفر

2

رقیه

خلیلی وسطی کلائی

3

الهام

نیک نفس

1

منیره

اتربس

کاردان هوشبری

دامغان

1نفر

1

سید محمد

شاه چراغ

بهیار

دامغان

1نفر

1

لیلا

اسلامی افرا

کاردان رادیولوژی

دامغان

1نفر

2

سعدیه

شعبانی ارمی

3

زینت

عربی

1

لیلا

اسکندری

کارشناس بهداشت خانواده

دامغان

1نفر

2

سیدالهام

ساداتی فولادی

3

معصومه

شادکام

1

طیبه

راستگو

کارشناس بهداشت محیط

دامغان

1نفر

2

سید محمدمهدی

سید مومنی

3

الهه

عامری

1

معصومه

تقوی زیروانی

کاردان بهداشت خانواده

دامغان

3نفر

2

ناهید

سمیعی راد

عدم کسب حد نصاب نمره

کاردان بهداشت محیط

دامغان

1نفر