نشانی : تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، ایوانک، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ساختمان C ، طبقه نهم، اداره کل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .

شماره های تماس : 02188363594 و 02188363595 و 02188363596

شماره فکس : 02188363973

آدرس ایمیل: Selection@behdasht.gov.ir


شماره تلفن همراه