نشست مدیر و پرسنل هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی دزفول با جناب آقای علی فرهمندپور فرماندار ویژه شهرستان دزفول
به مناسبت روز گزینش

نشست مدیر و پرسنل هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی دزفول با جناب آقای علی فرهمندپور فرماندار ویژه شهرستان دزفول

در این دیدار که در محل فرمانداری ویژه شهرستان دزفول برگزار گردید ابتدا جناب آقای ضیائی فر مدیر هسته گزینش ضمن تشکر از برگزاری چنین جلسه ای در سخنانی گزارشی از تاریخچه و تأسیس، و ارائه آمار و ارزیابی هسته گزینش ارائه نمودند...

تامین اعتبار استخدام 30هزار نیروی انسانی جدید انجام شد
وبدا : معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت:

تامین اعتبار استخدام 30هزار نیروی انسانی جدید انجام شد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: با تامین مالی برای جذب و به کارگیری 30 هزار نیروی انسانی جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه، بخش عمده ای از نیازهای حوزه سلامت کشور رفع می شود.