ردیف

عنوان

تهیه کننده

دانلود

1

راهکار های مقابله با پدیده اعتیاد در ادارات و سازمان های دولتی

هسته گزینش سبزوار

دانلود فایل

2

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در کارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هسته گزینش مشهد

دانلود فایل

3

جایگاه اصول دین در مدیریت اسلامی

هسته گزینش مشهد

دانلود فایل

4

عبرت های عاشورا

هیات مرکزی گزینش

دانلود فایل